2,5 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar zijn laaggeletterd. Je bent laaggeletterd als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. (BRON: https://www.lezenenschrijven.nl/informatie-over-laaggeletterdheid-nederland) . Maar hoe herkennen hulpverleners dit?

In veel gevallen zoeken deze mensen contact als ze hulp nodig hebben, bij aanvragen, als ze in financiële problemen komen etc. Eén van de eerstelijns zijn maatschappelijk werkers.  Goed kunnen herkennen van dit probleem is voor hun essentieel. In samenwerking met de opleiding Social Work realiseren 038games-studenten wordt een mobiele game ontwikkeld om herkennen en coachen van deze grote groep te ondersteunen.