In opdracht van de Sophia Vereeniging  werkt een studententeam aan het Snuffelspel. Het Snuffelcollege is een campagne van Sophia om angst bij kinderen als een hond ze benadert te verminderen. De studenten werken een aantal scenario’s uit waarin kinderen met angst voor honden in aanraking kunnen komen. Ze ontdekken tevens welke signalen de hond geeft als hij je benadert: is hij vrolijk, speels, bang, agressief? Doelgroep voor deze game zijn kinderen van 6 tot 8 jaar.