De energietransitie is een belangrijk onderwerp waar op allerlei plekken hard aan gewerkt wordt. Veel ouderen en jongeren zijn hier bijvoorbeeld in burgerraden of gemeentes direct bij betrokken. Voor jongeren blijkt het soms nog een ver van hun bed show te zijn. Om te onderzoeken of een game iets is om deze doelgroep te bereiken heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een team van 038games de opdracht gegeven hier een concept van te maken. De studenten hebben zich zeer goed van hun taak gekweten en laten de speler in de huid van een wethouder van een dorp kruipen. Deze heeft een probleem, een oude kolencentrale moet misschien wel gesloten worden. Hij heeft advies nodig!