Tijdens de laatste Winnovation op 13 juni gebeurde er iets bijzonders, Ward Latiers van Stichting Nomi overhandigde symbolisch een Nomi aan Bernard Neuhaus van Stichting Kankerspoken . Voor beide organisaties hebben we in de keuzesemesters veel projecten gedaan, games en mobile solutions met name. Uiteraard de Kankerspokenjagers en -temmers en voor Nomi de Augmented Reality game om jonge kinderen te begeleiden bij een bezoek in een ziekenhuis. Beide organisaties hebben elkaar gevonden op deze thema’s en op de communicatiemiddelen (de lotgenoten app) die studenten voor Nomi hebben gebouwd.

De laatste groep, hier op het podium met Bernard en Ward, hebben de meest recente communicatie-app gerealiseerd. Lotgenoten kunnen nu in een veilige omgeving met elkaar afspreken en ervaringen delen. Een speciale vermelding mogen we aan Teun Lucassen geven. De afgelopen zes jaar heeft hij zich belangeloos ingezet naar beide organisatie en de onderliggende projecten om dit succesvol te maken.

De games Kankerspokenjagers en Kankerspokentemmers zijn in de mobile stores van Android en Apple te downloaden

Overdracht Nomi naar Kankerspoken

Je zou ook interesse kunnen hebben in