Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Hiervoor zijn sociale vaardigheidstrainingen (SoVa) ontwikkeld. Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015).

In het project ‘Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis’ (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Binnen de minor Serious Gaming zijn verschillende onderzoeksprojecten tbv autistische kinderen gedaan ism de NHL en het lectoraat eHealth in de zorg. Een mooi voorbeeld daarvan was Kijken en begrijpen.

Op de iPad

Een voorbeeld van een digitale werkvorm is een toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad. Kinderen met autisme, hun ouders en hulpverleners ontwikkelen in dit project mee aan het uiteindelijke product. Door samen te onderzoeken en ontwerpen ontwikkelen we oefeningen die goed aansluiten bij de doelgroep om zo de training effectiever te maken.

Studenten Joshua van Gelder, Suzanne van Gelder (IPO), Jeffrey Hamberg en Léon Zunnebeld hebben een communicatiegame gebouwd om twee kinderen (6-8 jaar) samen een aantal puzzels te laten oplossen.

Ze hebben gebruik gemaakt van diverse technieken zoals een augmented reality puzzel, een aantal minigame die je op een tablet speelt en een fysieke balpuzzel. Bij alle puzzels is het kenmerk dat je als kind het niet alleen kan én moet afstemmen. Elk onderdeel geeft de speler hints en sleutels om verder te gaan.

Er is onderzoek gedaan naar diverse “werelden” en karakters die kinderen aantrekkelijk vinden om mee te spelen. Het team heeft voor de demo de Waterwereld uitgewerkt, een AR puzzel en een demo voor het Knikkerdoolhof.

Hieronder een aantal afbeeldingen uit de games: