We vertellen onze studenten dat al onze projecten voor het echie zijn. Dat zien de studenten meestal snel als ze met de opdrachtgever aan tafel zitten, wensen, eisen en verwachting uitgesproken worden. Nu we halverwege zijn,  zit de tijd een aantal teams op de hielen, nog 8 weken, nog 7… En er is nog zoveel te doen! Wat tijdens de midterm presentaties opviel: er hebben maar liefst drie van de negen projecten een eigen karakter ontwikkeld. Een buddy, een helper, een vriendje, iets dat je door het spel heen helpt.

Af te ronden projecten

De VR-escaperoom voor veiligheidsregio Hollands-Midden gaat in februari echt gebruikt worden. Er moet nog zeker wat gebeuren maar opleiders Ellen, Laura en Willem zijn super enthousiast. Als een kapitein zorgt Bowen voor ritme in het team en houdt hij regie op het werk dat nog moet gebeuren. Geldzeker , statushouders om leren gaan met ons financiële systeem, heeft eenzelfde commitment, eind van het project staat de volledige game in de Google Playstore

Serieuze verwachtingen

Geen harde deadlines, maar dit zijn wel super spannende laatste weken voor het bodemspel van SOIL en Kankerspoken. Het fysieke bodem bordspel is in Oeganda en kan daar getest worden. Ook het mobiele spel waar door het team hard aan gewerkt is wordt daar gepresenteerd aan de studenten, de spelers dus. Vinden ze het spel mooi? Zien ze het zitten om meer te leren van hun bodem via een mobiele game? 

Ook bij Kankerspoken tikt de tijd door. Dit team wil dit project verschrikkelijk graag afronden. Ze hebben alle skills in huis om dit te doen.

Er zit muziek in

Een aantal projecten hebben een duidelijke onderzoeksdoelstelling: zoek eens uit wat je kunt met een RotoVR stoel, een Hololens 2 of je kunt iets functioneels bedenken voor cognitieve therapie. De politie legde twee stukken hardware neer bij twee teams. Het heeft geleid tot frustratie en uiteindelijk creativiteit. Misschien krijgen de projecten niet direct vervolg, maar er zijn genoeg ideeën voor toekomstige ontwikkelingen.

Serieus werk aan de winkel

Angst voor en door honden (Snuffelcollege)  en aandacht voor laaggeletterdheid zijn serieuze problemen die middels de games die ontworpen en ontwikkeld zijn serieus aandacht blijven verdienen. Hoe ver de games ook afgerond gaan worden, vervolgonderzoek en door ontwikkelen zijn kansrijk.

Spannende ontknoping in de projecten

Je zou ook interesse kunnen hebben in