Nieuwe iteratie ARFi

In dit eerste semester werkt een nieuw team bestaande uit Esmée, Nienke (beiden software engineering HBO-ICT WIndesheim, Lloyd en Alicia (opleiding grafische vormgeving Grafisch Lyceum Utrecht) aan de Augmented Route Finder (ARFi) in opdracht van Stichting Nomi. Er is de eerste weken hard gewerkt aan een nieuw script. Dit in samenwerking met studenten van de minor Drama en Theater. De software engineering studenten hebben de app herbouwd in het open source augmented reality platform ARcore .

Art-studenten werken aan een gebruiksvriendelijke spelinterface en spannende nieuwe animaties.

Stichting Nomi heeft voor ARFi een nieuwe promo-video gemaakt.

Brandweer escaperoom project uitgelichtin NPO3 jongerenprogramma

Het Brandweer-project escaperoom Gevaarlijk Stoffen is klaar en in gebruik. Er is een super video gemaakt door de NPO3 in het AFK programma. Er hebben drie teams gewerkt aan dit project bij 038games. Uiteindelijk heeft opdrachtgever Harry Munsterman van Veiligheidsregio IJsselland het project bij VR-Innovations neergelegd. De escaperoom wordt nu ingezet bij trainingen. En ook door andere eenheden gebruikt dan alleen VRijsselland. Verwar Virtual Reality niet met VeiligheidsRegio 🙂

Vijf mooie projecten in tweede semester 2021-2022

Het tweede semester van dit schooljaar werd gekenmerkt door vijf projectteams die aan bestaande (Kankerspokenjagers en Snuffelcollege) en nieuwe (Augmented Reality Routefinder Nomi en VR game The Ultimate Intensivist  hebben gewerkt in opdracht van . Aan de Vrehab games is weer een nieuwe loot ontsproten: spraakoefening .

Kankerspokenjagers wist een project op te leveren dat in de Androidstore is verschenen.
Het werk van het Nomi-team voor Stichting Nomi is veelbelovend. Een mooie samenwerking tussen studenten van onze minor en Saxion art studenten. Een Augmented Reality concept met heel veel potentie.

Een stukje innovatie: storytelling

Dit semester hebben we een paar studenten van de minor Drama en Theater (Educatie) laten meedenken over verhaallijnen, storytelling en dat soort zaken. Dank collega Henriette van Ameijde en haar studenten voor deze samenwerking. Daar is soms het effect van terug te vinden. Zeker het Snuffelcollege project heeft hier veel aan gehad.

Kankerspokenjagers heeft een mooi einde gekregen ondanks het overlijden van Joyce. Studenten hebben hard en creatief gewerkt en twee Winnovation Awards gewonnen voor de beste Game en de Publieksprijs.

Namens de coaches, Teun, Wilco, Lilian en ondergetekende willen we de studenten weer bedanken voor de mooie projecten, de creativiteit en het bewijs dat betekenisvolle projecten voor zowel de opdrachtgevers als de studenten belangrijk zijn.

Artikel over de projectmanagementkant binnen 038games

In het Vakblad Projectmanagement staat deze maand (februari 2022) een artikel met de titel 038games en Best Effort. Het belicht de rol van student-projectmanagers in onze game projecten. Het interview is gehouden met Stefan Bosch (student) en Bertrand Weegenaar (docent en coach bij de minor Game Studio / 038games). Het betreft het eerste stuk van de SOIL opdracht. Studenten hebben in dit traject een concept voor een bodemspel uitgewerkt, en een eerste versie van een bordspel gerealiseerd. Afgelopen semester heeft een tweede team een mobiele game gemaakt. Lees meer over het hele project hier. Dank Pieter Temminck (Zone College) en Laurie van Reemst (Landbouw Universiteit Wageningen) voor de opdracht en de samenwerking. En Liesbeth Rijsdijk voor de link naar Vakblad Projectmanagement.

Vakblad projectmanagement nr 15 Minor 038Games

Spannende ontknoping in de projecten

We vertellen onze studenten dat al onze projecten voor het echie zijn. Dat zien de studenten meestal snel als ze met de opdrachtgever aan tafel zitten, wensen, eisen en verwachting uitgesproken worden. Nu we halverwege zijn,  zit de tijd een aantal teams op de hielen, nog 8 weken, nog 7… En er is nog zoveel te doen! Wat tijdens de midterm presentaties opviel: er hebben maar liefst drie van de negen projecten een eigen karakter ontwikkeld. Een buddy, een helper, een vriendje, iets dat je door het spel heen helpt.

Af te ronden projecten

De VR-escaperoom voor veiligheidsregio Hollands-Midden gaat in februari echt gebruikt worden. Er moet nog zeker wat gebeuren maar opleiders Ellen, Laura en Willem zijn super enthousiast. Als een kapitein zorgt Bowen voor ritme in het team en houdt hij regie op het werk dat nog moet gebeuren. Geldzeker , statushouders om leren gaan met ons financiële systeem, heeft eenzelfde commitment, eind van het project staat de volledige game in de Google Playstore

Serieuze verwachtingen

Geen harde deadlines, maar dit zijn wel super spannende laatste weken voor het bodemspel van SOIL en Kankerspoken. Het fysieke bodem bordspel is in Oeganda en kan daar getest worden. Ook het mobiele spel waar door het team hard aan gewerkt is wordt daar gepresenteerd aan de studenten, de spelers dus. Vinden ze het spel mooi? Zien ze het zitten om meer te leren van hun bodem via een mobiele game? 

Ook bij Kankerspoken tikt de tijd door. Dit team wil dit project verschrikkelijk graag afronden. Ze hebben alle skills in huis om dit te doen.

Er zit muziek in

Een aantal projecten hebben een duidelijke onderzoeksdoelstelling: zoek eens uit wat je kunt met een RotoVR stoel, een Hololens 2 of je kunt iets functioneels bedenken voor cognitieve therapie. De politie legde twee stukken hardware neer bij twee teams. Het heeft geleid tot frustratie en uiteindelijk creativiteit. Misschien krijgen de projecten niet direct vervolg, maar er zijn genoeg ideeën voor toekomstige ontwikkelingen.

Serieus werk aan de winkel

Angst voor en door honden (Snuffelcollege)  en aandacht voor laaggeletterdheid zijn serieuze problemen die middels de games die ontworpen en ontwikkeld zijn serieus aandacht blijven verdienen. Hoe ver de games ook afgerond gaan worden, vervolgonderzoek en door ontwikkelen zijn kansrijk.

Preview negen projecten, sommige in herhaling

Op 7 september 2021 zijn we weer begonnen met fysiek onderwijs, ook bij 038games. De locatie is (weer) bijhanz.nl, waar de studententeams op de 2de verdieping in een community-omgeving aan de gang gaan. We starten dit schooljaar met 9 game-opdrachten. Vier zijn op herhaling, en vijf zijn er nieuw. Naast nieuwe opdrachten mogen we met veel nieuwe technieken werken. En worden de opdrachten meer en meer divers, sociaal, duurzaam en inclusief. De specifieke pagina’s komen er de komende dagen aan. Nu een korte preview:

Geldzeker heeft een uitstapje gemaakt naar Mobile Solutions. Daar is de game technisch sterk verbeterd en zelfs gepubliceerd in de PlayStore: Geld Zeker. De komende maanden ligt de uitdaging op meer gameplay, veel testen én meer levels.

SOIL is vorig semester gestart als opdracht om jonge boeren, studenten in Oeganda te leren hoe ze hun landbouwgrond beter kunnen onderhouden. Een tweede doelgroep om het spel te gebruiken zijn leerlingen in Groen Onderwijs in Nederland.
In dit project hebben de studenten een bordspel en een aanzet tot een digitale game ontwikkeld. De opdrachtgevers zijn werkzaam in het Groen Onderwijs en aan de Universiteit van Wageningen. Een spannend project en als de studenten dezelfde vibe hebben als het vorige team kan dit een groot succes worden.

VR for rehabilitation, we krijgen er geen genoeg van. Voor de vierde keer gaat een team aan de slag met vormen van therapie bij revalidatiecentrum Vogellanden.

VR-escaperoom voor leerwerkplekbegeleiders (projectnaam StarFireFighters) is een project in opdracht van Veiligheidsregio Hollands-Midden. In de eerste iteratie is een mooie eerste 3D omgeving neergezet met een aantal puzzels voor de multiplayer VR met 4 spelers en 4 non-players. Voor deze laatste groep is een manual ontwikkeld. Doel van de tweede iteratie is testen, meer escaperoom puzzels ontwikkelen én een productioneel spel opleveren.

En dan de nieuwe opdrachten:

Studenten mogen met en voor de politie duiken in twee nieuwe technieken. Eén project zal worden uitgevoerd met de Hololens 2. Doel is een aantal gevaarlijke situaties te creëren die met dit hulpmiddel wel, maar in de werkelijke trainingswereld nauwelijks te realiseren zijn. Denk aan een burger die brandend op je af komt lopen. En studenten mogen aan de gang met de RotoVR. Een aantal jaren geleden hebben we in opdracht van de PolieAcademie een rijsimulator ontwikkeld. De reacties waren gemengd. Niet op het spel maar vooral op de toenmalige techniek. Maar nu is er nieuwe techniek, wat heet, state-of-the-art.

En dan hebben we nog Kankerspoken, een hele mooie opdracht om jonge kinderen waarvan een ouder kanker heeft, meer te laten weten over wat dit is. Een project aangedragen door een studente. We zijn trots op haar, en zullen er een mooi spel van maken.

Studenten gaan in opdracht van Sophia Vereeniging werken aan een gameproject voor het Snuffel College. Binnen deze school leren kinderen om te gaan met huisdieren. Focus in ons project: honden.

In Nederland hebben 1 op de 6 volwassen mensen moeite om op een redelijk niveau te kunnen lezen en schrijven. We noemen dat laaggeletterdheid. Dat is in onze moderne samenleving een enorme handicap. Hoe herken je bij iemand laaggeletterdheid? Dat vraagstuk zullen studenten oppakken in deze game-opdracht.

Semester 1: maatschappelijk en virtueel

Het eerste semester van het jaar 2020-2021 zit er bijna op. Zeven studenten teams hebben binnen 038games weer hard gewerkt aan hun opdrachten. Van alle opdrachten is op de verschillende projectpagina’s (zie de verschillende linkjes hieronder) wat terug te lezen en te zien.
Natuurlijk hebben we allemaal last gehad van corona en de gevolgen van het thuiswerken en – studeren. Heel even in het begin konden teams op Hanz werken. Maar dat werd al snel moeilijker en moeilijker. Met name het contact met de uiteindelijke doelgroep, de spelers, leed daaronder. De twee politieteams weken uit naar Elst om op locatie met agenten en studenten van de Politieacademie te kunnen testen. Maar voor de ouderen waar Age!up zich op richt of de statushouders voor GeldZeker bleek dit niet mogelijk. Voor het team van de Brandweer is testen door een team van vier brandweerlieden uiteindelijk met vier Quest2’s gerealiseerd. Kortom dit aspect had veel voeten in de aarde.

Studenten reageerden verschillend. Sommige kwamen tot bloei, en anderen vonden het maar wennen en vervelend. Net zo als docenten en opdrachtgevers trouwens.

Wat een bijkomende observatie is dat de Virtual Reality (VR) projecten van grotere waarde zijn dan anders. Ze worden afgerond en in beheer genomen. Dat betekent dat ze naar professionele VR-bedrijven en een echt onderdeel gaan uitmaken van de opleidingsprogramma’s bij de Brandweer en de Politie. Ze zullen als instrument de komende jaren hun waarde nog wel moeten bewijzen. Dit onderzoekstraject heet valorisatie. We zijn er trots op dat de projecten op het gebied van schietonderwijs (Vrange), gevaarsbeheersing (Code4) en de multi-player VR escaperoom rondom Gevaarlijke Stoffen bij de Brandweer door onze studenten naar dat niveau getild zijn.

Ook de twee VR projecten, VRehab en VR voor fysiotherapie voor de zorg bij revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle zijn weer stappen verder gebracht. Er gebeurt genoeg in de spiegelkamer. Ook dit project zal de komende tijd getest gaan worden door V3RLab.

Als Windesheim en HBO-ICT vinden dat we ruimte moeten bieden aan projecten die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen. En doelgroepen die daar bij gebaat zijn.

Tot slot zien we meer en meer het voordeel van de multidisciplinaire samenwerking bij onze studenten en de opdrachtgevers in de projecten. Voor code4 is een security engineering project uitgevoerd hoe VR plaats onafhankelijk kan worden gespeeld. Studenten uit dit team gaan afstuderen bij de ICT van de Politie om dit een stap verder te brengen. Dezelfde thematiek speelt bij Vogellanden als het gaat om het laten spelen van de oefentherapieën thuis. Daar gaat in het volgende semester ook een team mee aan de slag. Alumni van HBO-ICT duiken op bij bedrijven om als beheerder of gebruiker van de games aan de slag te gaan. GeldZeker brengen we via een Mobile Solutions-opdracht weer een stap verder om uiteindelijk de financiële kennis voor de statushouders op een speelse en uitdagende manier mogelijk te maken.

Met het project RescuePets hebben studenten laten zien dat inclusiviteit ook een mooi thema is om mee te werken. Voor blinden en slechtzienden is een app gemaakt om leven in een 1,5 meter samenleving tastbaar te maken.

Zo krijgen de Game Studio – projecten meer en meer betekenis voor onze opdrachtgevers en de samenleving.

VRehab genomineert voor de Computable 2020 award Onderwijsprojecten

Werden we in 2019 als HBO-ICT de Beste opleider van Nederland en was Dangerzone nipt tweede in de categorie Onderwijsprojecten, daar is nu revanche te halen. VRehab (samenwerking V3RLabs, Revalidatiecentrum Vogellanden en Hogeschool Windesheim) is genomineerd voor deze categorie in 2020. Voor een korte uitleg bekijk de onderstaande video. Vanaf 31 augustus kan er gestemd worden, we gaan er met zijn allen voor zorgen dat deze award wel onze kant op valt.

Zwaaien naar Cibap

Na vier jaar komt er een einde aan onze samenwerking met Cibap, mbo voor de creatieve industrie in Zwolle. Te weinig chemie tussen de opleidingen. Dat is een heel jammer argument want als we in onze projecten (en dat is onze opleiding minor Game Studio aka 038games) iets zien is het de chemie tussen onze (voornamelijk) software engineers en artists (van vaak Cibap). En dat is geen incident. Studenten zijn tevreden, begeleiders van studenten meestal super-enthousiast, marketing voor de coole projecten die we in de pers kunnen gooien. Onlangs nog de opening van de klimaatescaperoom Adapt or Btrapped. En toch geen chemie.

Helaas dus, want dit was voor ons een mooie en prettige omgeving. We starten in de lege Ontwerpfabriek na de zomer van 2016. Een grote ruimte waar een aantal teams in konden. Voor ons, als docenten was deze plek fantastisch. Naast het lokaal was een auditorium waar we presentaties konden doen, er was een artistieke flow. Er zijn mooie projecten gestart in die ruimte. Met VR, een eerste Dangerzone, rijsimulator en de kinderporno-mobiele game. In een kleine parallele ruimte huisden we twee game-bedrijven in wording: Thinkfast Studios en Gryphonheart Studio. We hadden een set onverstaanbare Chinese studenten over de vloer.

Verblijf in de Ontwerpfabriek duurde slechts één jaar. Maar herinneringen zijn er gemaakt. Vriendschappen ook.

We mochten meer integreren met het tweede leerjaar en verhuisden naar de tweede verdieping waar we twee open ruimtes hadden. In dat jaar waren er veel Cibap studenten. Wederom fraaie projecten.

In 2018 verhuisden we weer (die open ruimtes waren het niet helemaal). Nu naar 118 en 119. We hadden een min-of-meer VR-ruimte en een voor andere projecten. Natuurlijk zorgde corona dat er drie maanden geen studenten waren. En studenten weinig contact met elkaar en ons konden hebben.

Er zijn in vier jaar mooie projecten uitgevoerd door onze gezamenlijke studenten in vaak gezellige teams. Hoogtepunten waren als we onze echte klanten aan de gang zagen gaan met de producten. Burgers uit de stad Zwolle, agenten in hun escaperoom of met VR-brillen op. Brandweerlieden die onwennig in een laboratorium staan. Uiteindelijk hebben we ons onderwijs daar helemaal op ingericht: om studenten en hun doelgroepen een goede leerervaring te geven.

Omdat de Ontwerpfabriek zo’n mooie ruimte is trokken we vanuit 038games in 2016 de stoute schoenen aan. We gaven ons op als locatie voor de Global Game Jam die traditiegetrouw in januari wordt gehouden. Er zijn in de Ontwerpfabriek drie edities uitgevoerd: 2017, 2018 en 2019. Ook hier hadden Cibap-studenten vanuit Cibap-in-Company een interessante rol.

Ze hielpen bij de organisatie. Er zaten talenten tussen die met vlogs en hun ideeen over de aankleding van de ruimte een erg leuke dimensie toevoegden.

We gaat het dus missen. We vinden wel weer een nieuwe plek, met nieuwe partners. En ach zo groot is Zwolle nu ook niet. Daaaag Cibap, het gaat jullie goed. Ook namens Teun en Wilco en tientallen studenten die in de projecten hebben gezeten. Wigbert (artist van Cibap) legt het nog één keer wat we ook alweer doen:

Schooljaar 2019 – 2020 samengevat

Escaperooms en Virtual Reality. Dat zijn wel de hoofdthema’s van dit schooljaar 2019 -2020. En in één project, voor de Veiligheidsregio IJsselland was het een virtuele escaperoom.
We starten het eerste semester met nieuwe projecten, en oude bekenden. De oude bekenden Vrange , dangerzone, maar dan gefocused op het schietexamen. En een nieuwe opdracht: het simuleren van een deel van de Nijmeegse vierdaagse. Het project zou uiteindelijk Code4 genoemd worden naar de oproepcode van de Politie als een vuurwapengevaarlijk persoon is gesignaleerd. Zowel Vrange als Code4 zouden in het eerste en tweede semester doorgaan.

Een nieuw project was het directe gevolg van het succes van een Game Development project waarin een VR-demo was gerealiseerd voor spiegeltherapie. Dit spel won de Publieksprijs van de Winnovation Summer-editie 2019 en was voor opdrachtgevers Vogellanden Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde en V3rLabs aanleiding dit serieus te gaan onderzoeken. Dit gebeurt in samenwerking met het Lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg van HBO-ICT.

En ook in de WinnovationSummer-editie 2020 was VRehab2020 zoals het project inmiddels heet succesvol. Het won de eerste prijs in de Categorie Games

De game en het onderzoek zijn nog lang niet klaar. Vogellanden zal ook na september gastheer zijn van een projectteam van de minor.

Het grote fysieke project was de opdracht van de gemeente Zwolle. Een fysieke escaperoom om burgers in Zwolle eo bekend te maken met klimaatveranderingen. En naast bewustzijn ze ook aanzetten tot veranderingen. Het is een onderdeel van het internationale Interreg Project Catch. Naast de gemeente nemen bedrijven en onderwijs uit negen landen deel. Windesheim neemt deel vanuit de Climate Campus. En met fysieke escaperooms hebben we bij 038games ervaring.

Het eerste semester leverde een trailer met een reeks concept-games op, een verhaal, interieurontwerp en startpunt voor een tweede team. Het project kreeg een andere naam, AdaptorBtrapped en een drietal mijlpalen. Binnen vier weken werd de trailer uit- en weer aangekleed. Nieuwe techniek, beeldmerk, interieur en verhaallijn. En dit alles om een eerste test voor wethouders van Zwolle te houden. Dit werd gehaald, corona ruïneerde alle volgende afspraken. Er is keihard gewerkt aan de technieken en AI in de trailer vanuit Almere. De trailer is inmiddels af en zal door The Great Escape na de zomer beschikbaar gesteld worden voor het grotere publiek.

In het eerste semester werd een ander project ook herstyled en grotendeels geherprogrammeerd: de VR-escaperoom van de Veiligheidsregio. Multi-player is nog een wens. En echt gebruiken, daar moet nog energie in. Het is wel mooi geworden en won de Winnovation Winter-editie prijs in de categorie Games.

En tot slot, het lijkt al zover weg, maar op 29 oktober 2019 won HBO-ICT van Windesheim de Computable Award voor de Beste ICT-opleider. Mede dankzij het fantastische onderwijs wat we met onze studenten in onze keuzesemester minoren doen.
We zaten die avond met mensen van de Politie in de zaal want ook Dangerzone VR was genomineerd voor de categorie ICT-project van het Jaar Onderwijs. Helaas werden ze, nipt, tweede.