Overdracht Nomi naar Kankerspoken

Tijdens de laatste Winnovation op 13 juni gebeurde er iets bijzonders, Ward Latiers van Stichting Nomi overhandigde symbolisch een Nomi aan Bernard Neuhaus van Stichting Kankerspoken . Voor beide organisaties hebben we in de keuzesemesters veel projecten gedaan, games en mobile solutions met name. Uiteraard de Kankerspokenjagers en -temmers en voor Nomi de Augmented Reality game om jonge kinderen te begeleiden bij een bezoek in een ziekenhuis. Beide organisaties hebben elkaar gevonden op deze thema’s en op de communicatiemiddelen (de lotgenoten app) die studenten voor Nomi hebben gebouwd.

De laatste groep, hier op het podium met Bernard en Ward, hebben de meest recente communicatie-app gerealiseerd. Lotgenoten kunnen nu in een veilige omgeving met elkaar afspreken en ervaringen delen. Een speciale vermelding mogen we aan Teun Lucassen geven. De afgelopen zes jaar heeft hij zich belangeloos ingezet naar beide organisatie en de onderliggende projecten om dit succesvol te maken.

De games Kankerspokenjagers en Kankerspokentemmers zijn in de mobile stores van Android en Apple te downloaden

We ronden weer een schooljaar (2023-2024) en semester af

Het einde van een semester en we nemen dus ook weer afscheid van goede studenten en mooie opdrachten. Ruimte voor nieuwe gezichten en nieuwe opdrachtgevers. In ieder geval ééntje houden we, het EZK Energietransitiespel in opdracht van het Ministerie van EZK. Naast een mooie eerste versie is er zoveel om aan door te werken.
We waren ook blij met de opdracht van de Aebi Schmidt Group om middels een VR game hun personeel het hele jaar door te kunnen trainen. Het heeft de Sneeuwstrijders opgeleverd, internationaal straks bekend als de SnowWarriors.

Twee semesters is er aan de sprookjes voor kinderen van Elena Monke gewerkt en dat heeft inmiddels al een mooie game, Mind my Light, opgeleverd.  Ook afscheid nemen we van het werken aan de augmented reality game De Campus Case. Hopelijk zien we die snel in de store én in veel handen van nieuwe Windesheim-studenten die met deze game en routenavigator de Windesheim Campus goed leren kennen.
Geen opleiding meer zonder ergens een project met AI. Studenten bouwden de Negotiation Game in opdracht van de TU.

Stagevideo 038games Han Polat

Cibap stage student Han Polat maakte voor zijn terugkomdag op Cibap de volgende 1 minuut video!

Wist je dat Windesheim een eigen game studio heeft? Bij 038Games maken studenten in opdracht van het bedrijfsleven serieus games. Serieus games zijn spellen die zowel leuk en leerzaam zijn. Bij 038Games werken game artiesten (stagiairs grafische vormgevers) samen met Windesheim HBO-ICT studenten in multidisciplinaire teams. Han, student bij de Cibap en een van de game artiesten maakte bijgaande videoverslag van zijn ervaring bij 038Games. Wil je ook stage lopen bij 038games of misschien heb je als organisatie een wens op het gebied van serieus gaming? Neem een kijkje op 038Games – Serious Gaming Studio Zwolle

 

Nieuwe iteratie ARFi

In dit eerste semester werkt een nieuw team bestaande uit Esmée, Nienke (beiden software engineering HBO-ICT WIndesheim, Lloyd en Alicia (opleiding grafische vormgeving Grafisch Lyceum Utrecht) aan de Augmented Route Finder (ARFi) in opdracht van Stichting Nomi. Er is de eerste weken hard gewerkt aan een nieuw script. Dit in samenwerking met studenten van de minor Drama en Theater. De software engineering studenten hebben de app herbouwd in het open source augmented reality platform ARcore .

Art-studenten werken aan een gebruiksvriendelijke spelinterface en spannende nieuwe animaties.

Stichting Nomi heeft voor ARFi een nieuwe promo-video gemaakt.

Brandweer escaperoom project uitgelichtin NPO3 jongerenprogramma

Het Brandweer-project escaperoom Gevaarlijk Stoffen is klaar en in gebruik. Er is een super video gemaakt door de NPO3 in het AFK programma. Er hebben drie teams gewerkt aan dit project bij 038games. Uiteindelijk heeft opdrachtgever Harry Munsterman van Veiligheidsregio IJsselland het project bij VR-Innovations neergelegd. De escaperoom wordt nu ingezet bij trainingen. En ook door andere eenheden gebruikt dan alleen VRijsselland. Verwar Virtual Reality niet met VeiligheidsRegio 🙂

Vijf mooie projecten in tweede semester 2021-2022

Het tweede semester van dit schooljaar werd gekenmerkt door vijf projectteams die aan bestaande (Kankerspokenjagers en Snuffelcollege) en nieuwe (Augmented Reality Routefinder Nomi en VR game The Ultimate Intensivist  hebben gewerkt in opdracht van . Aan de Vrehab games is weer een nieuwe loot ontsproten: spraakoefening .

Kankerspokenjagers wist een project op te leveren dat in de Androidstore is verschenen.
Het werk van het Nomi-team voor Stichting Nomi is veelbelovend. Een mooie samenwerking tussen studenten van onze minor en Saxion art studenten. Een Augmented Reality concept met heel veel potentie.

Een stukje innovatie: storytelling

Dit semester hebben we een paar studenten van de minor Drama en Theater (Educatie) laten meedenken over verhaallijnen, storytelling en dat soort zaken. Dank collega Henriette van Ameijde en haar studenten voor deze samenwerking. Daar is soms het effect van terug te vinden. Zeker het Snuffelcollege project heeft hier veel aan gehad.

Kankerspokenjagers heeft een mooi einde gekregen ondanks het overlijden van Joyce. Studenten hebben hard en creatief gewerkt en twee Winnovation Awards gewonnen voor de beste Game en de Publieksprijs.

Namens de coaches, Teun, Wilco, Lilian en ondergetekende willen we de studenten weer bedanken voor de mooie projecten, de creativiteit en het bewijs dat betekenisvolle projecten voor zowel de opdrachtgevers als de studenten belangrijk zijn.

Artikel over de projectmanagementkant binnen 038games

In het Vakblad Projectmanagement staat deze maand (februari 2022) een artikel met de titel 038games en Best Effort. Het belicht de rol van student-projectmanagers in onze game projecten. Het interview is gehouden met Stefan Bosch (student) en Bertrand Weegenaar (docent en coach bij de minor Game Studio / 038games). Het betreft het eerste stuk van de SOIL opdracht. Studenten hebben in dit traject een concept voor een bodemspel uitgewerkt, en een eerste versie van een bordspel gerealiseerd. Afgelopen semester heeft een tweede team een mobiele game gemaakt. Lees meer over het hele project hier. Dank Pieter Temminck (Zone College) en Laurie van Reemst (Landbouw Universiteit Wageningen) voor de opdracht en de samenwerking. En Liesbeth Rijsdijk voor de link naar Vakblad Projectmanagement.

Vakblad projectmanagement nr 15 Minor 038Games

Spannende ontknoping in de projecten

We vertellen onze studenten dat al onze projecten voor het echie zijn. Dat zien de studenten meestal snel als ze met de opdrachtgever aan tafel zitten, wensen, eisen en verwachting uitgesproken worden. Nu we halverwege zijn,  zit de tijd een aantal teams op de hielen, nog 8 weken, nog 7… En er is nog zoveel te doen! Wat tijdens de midterm presentaties opviel: er hebben maar liefst drie van de negen projecten een eigen karakter ontwikkeld. Een buddy, een helper, een vriendje, iets dat je door het spel heen helpt.

Af te ronden projecten

De VR-escaperoom voor veiligheidsregio Hollands-Midden gaat in februari echt gebruikt worden. Er moet nog zeker wat gebeuren maar opleiders Ellen, Laura en Willem zijn super enthousiast. Als een kapitein zorgt Bowen voor ritme in het team en houdt hij regie op het werk dat nog moet gebeuren. Geldzeker , statushouders om leren gaan met ons financiële systeem, heeft eenzelfde commitment, eind van het project staat de volledige game in de Google Playstore

Serieuze verwachtingen

Geen harde deadlines, maar dit zijn wel super spannende laatste weken voor het bodemspel van SOIL en Kankerspoken. Het fysieke bodem bordspel is in Oeganda en kan daar getest worden. Ook het mobiele spel waar door het team hard aan gewerkt is wordt daar gepresenteerd aan de studenten, de spelers dus. Vinden ze het spel mooi? Zien ze het zitten om meer te leren van hun bodem via een mobiele game? 

Ook bij Kankerspoken tikt de tijd door. Dit team wil dit project verschrikkelijk graag afronden. Ze hebben alle skills in huis om dit te doen.

Er zit muziek in

Een aantal projecten hebben een duidelijke onderzoeksdoelstelling: zoek eens uit wat je kunt met een RotoVR stoel, een Hololens 2 of je kunt iets functioneels bedenken voor cognitieve therapie. De politie legde twee stukken hardware neer bij twee teams. Het heeft geleid tot frustratie en uiteindelijk creativiteit. Misschien krijgen de projecten niet direct vervolg, maar er zijn genoeg ideeën voor toekomstige ontwikkelingen.

Serieus werk aan de winkel

Angst voor en door honden (Snuffelcollege)  en aandacht voor laaggeletterdheid zijn serieuze problemen die middels de games die ontworpen en ontwikkeld zijn serieus aandacht blijven verdienen. Hoe ver de games ook afgerond gaan worden, vervolgonderzoek en door ontwikkelen zijn kansrijk.

Preview negen projecten, sommige in herhaling

Op 7 september 2021 zijn we weer begonnen met fysiek onderwijs, ook bij 038games. De locatie is (weer) bijhanz.nl, waar de studententeams op de 2de verdieping in een community-omgeving aan de gang gaan. We starten dit schooljaar met 9 game-opdrachten. Vier zijn op herhaling, en vijf zijn er nieuw. Naast nieuwe opdrachten mogen we met veel nieuwe technieken werken. En worden de opdrachten meer en meer divers, sociaal, duurzaam en inclusief. De specifieke pagina’s komen er de komende dagen aan. Nu een korte preview:

Geldzeker heeft een uitstapje gemaakt naar Mobile Solutions. Daar is de game technisch sterk verbeterd en zelfs gepubliceerd in de PlayStore: Geld Zeker. De komende maanden ligt de uitdaging op meer gameplay, veel testen én meer levels.

SOIL is vorig semester gestart als opdracht om jonge boeren, studenten in Oeganda te leren hoe ze hun landbouwgrond beter kunnen onderhouden. Een tweede doelgroep om het spel te gebruiken zijn leerlingen in Groen Onderwijs in Nederland.
In dit project hebben de studenten een bordspel en een aanzet tot een digitale game ontwikkeld. De opdrachtgevers zijn werkzaam in het Groen Onderwijs en aan de Universiteit van Wageningen. Een spannend project en als de studenten dezelfde vibe hebben als het vorige team kan dit een groot succes worden.

VR for rehabilitation, we krijgen er geen genoeg van. Voor de vierde keer gaat een team aan de slag met vormen van therapie bij revalidatiecentrum Vogellanden.

VR-escaperoom voor leerwerkplekbegeleiders (projectnaam StarFireFighters) is een project in opdracht van Veiligheidsregio Hollands-Midden. In de eerste iteratie is een mooie eerste 3D omgeving neergezet met een aantal puzzels voor de multiplayer VR met 4 spelers en 4 non-players. Voor deze laatste groep is een manual ontwikkeld. Doel van de tweede iteratie is testen, meer escaperoom puzzels ontwikkelen én een productioneel spel opleveren.

En dan de nieuwe opdrachten:

Studenten mogen met en voor de politie duiken in twee nieuwe technieken. Eén project zal worden uitgevoerd met de Hololens 2. Doel is een aantal gevaarlijke situaties te creëren die met dit hulpmiddel wel, maar in de werkelijke trainingswereld nauwelijks te realiseren zijn. Denk aan een burger die brandend op je af komt lopen. En studenten mogen aan de gang met de RotoVR. Een aantal jaren geleden hebben we in opdracht van de PolieAcademie een rijsimulator ontwikkeld. De reacties waren gemengd. Niet op het spel maar vooral op de toenmalige techniek. Maar nu is er nieuwe techniek, wat heet, state-of-the-art.

En dan hebben we nog Kankerspoken, een hele mooie opdracht om jonge kinderen waarvan een ouder kanker heeft, meer te laten weten over wat dit is. Een project aangedragen door een studente. We zijn trots op haar, en zullen er een mooi spel van maken.

Studenten gaan in opdracht van Sophia Vereeniging werken aan een gameproject voor het Snuffel College. Binnen deze school leren kinderen om te gaan met huisdieren. Focus in ons project: honden.

In Nederland hebben 1 op de 6 volwassen mensen moeite om op een redelijk niveau te kunnen lezen en schrijven. We noemen dat laaggeletterdheid. Dat is in onze moderne samenleving een enorme handicap. Hoe herken je bij iemand laaggeletterdheid? Dat vraagstuk zullen studenten oppakken in deze game-opdracht.